AgroEagle

AGUILA Bor

ترکیبی است بر پایه بود کمپلکس شده با اتنولامین جهت پیشگیری و درمان علائم ناشی از کمبود بور فرموله شده است.بور عنصری است حیاتی و ضروری که نقش مهمی در رشد گیاه،متابولیسم اسید های نوکلئیک و کربوهیدارت بر عهده دارد. همچنین در جذب فسفر و سینتز ویتامین ب کمپلکس در گیاه شرکت می کند

AGUILA CACLCIO

محلولی است بسیار غلیظ کمپلکس شده با لیگنو سولفونیک اسید و غنی شده با آمینو اسید جهت رفع و درمان کمبود کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد. از انجایی که کلسیم نقش مهمی در جذب مواد غذایی و بهبود رشد گیاهان دارد یک عنصر ضروری برای گیاهان حساب می شود.

AGUILA FERICO

محلولی است بسیار غلیظ کمپلکس شده با لیگنو سولفونیک اسید و غنی شده با آمینو اسید
آهن یک عنصر ضروری جهت انجام فرآیندهای بیو شیمیایی مانند فتوسنتز ، تنفس سلولی ، متابولیسم کربوهیدرات ها و تشکیل بسیاری از آنزیم ها می باشد.

AGUILA MIX

آگیلا میکس ( اصلاح کننده ی کمبود های چند گانه )
این کود به عنوان یک مایع بسیار غلیظ و حاوی تمامی میکرو المنت های ضروری به صورت همگن جهت کاربرد در صیفیجات ، گل و گیاهان زینتی ، درختان میوه و سایر گیاهان ارائه شده است.

AGUILA P

محلولی بسیار غلیظ حاوی فسفر و محرک های گلدهی و فروت ست
فسفر یک ماکروالمنت ضروری جهت بسیاری از فرآیندهای گیاهی می باشد و نقش موثری در انتقال انرژی و تشکیل و رشد بذر دارد.
این محصول کودی بسیار موثر خصوصا در مناطقی که تشکیل میوه دشوار است می باشد.

AGUILA ZINC

محلولی است بسیار غلیظ کمپلکس شده با لیگنو سولفونیک اسید و غنی شده با آمینو اسید ، جهت رفع و درمان کمبود روی مورد استفاده قرار می گیرد. روی به عنوان میکرو المنت برای فعال سازی آنزیم ها ، سنتز و حفاظت از هورمون های رشد گیاهی نقش دارد.

AGUILA CALSICNE

حاوی غلظت بالایی از کلسیم و مواد الی ارگانیک بوده و در بین ضد شوری های موجود دارای یک فرمول منحصر به فرد است.
استفاده از کلسین در خاک های شور و سدیمی باعت می شود کلسیم ، درصد سدیم قابل تبادل را تا حد قابل تحمل برای محصولات کشاورزی کاهش دهد.